МАН-ын хороо
ЭРДЭНЭБАТ

Гомбожав ЭРДЭНЭБАТ

Дархан-Уул аймгийн Ахмадын холбооны дарга
Мэргэжил: Эдийн засагч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Засаг дарга
2008-11-11 — 2012-02-10
— Төрийн албанд
Хурлын дарга
2016-06-18 —
— Төрийн албанд
Дарга
2012-11-10 — 2016-11-11
— Төрийн албанд
Дарга
2000-11-11 — 2008-11-11
— Төрийн албанд
Хонгор сумын ИТХ
Дарга
1996-11-11 — 2000-11-11
— Хувийн хэвшил
Алтан гадас ХХК
Менежер
1993-01-21 — 1996-02-02
— Хувийн хэвшил
Дархан уул амгийн сангийн аж ахуй
Ерөнхий Эдийн засагч
1984-01-11 — 1993-01-11

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.