МАН-ын хороо
ЖАВХЛАН

Банзрагч ЖАВХЛАН

Дархан-Уул аймгийн CДМЗХ-ны дарга
Мэргэжил: Эдийн засагч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Төрийн банк
эдийн засагч харилцааны менежер
— Хувийн хэвшил
Монгол банк
захирал
2017-04-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.