МАН-ын хороо
ЦЭНГЭЛ

Түмэндүүрэн ЦЭНГЭЛ

үүсгэн байгуулагч
Мэргэжил: нягтлан бодогч


Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Мөнххакер ХХК
Үүсгэн байгуулагч
2009-10-01 —
— Хувийн хэвшил
Дэлба ХХК
нягтлан бодогч
2005-02-05 — 2007-06-09
— Хувийн хэвшил
Торгоннуур ХХК
Ерөнхий нягтлан бодогч
2007-06-10 — 2009-10-15

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.