МАН-ын хороо
АЗЖАРГАЛ

Болдбаатар АЗЖАРГАЛ

Дархан-Уул аймгийн МАН-ын хорооны дарга, Засаг дарга
Мэргэжил: Эдийн засагч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
засаг дарга
2008-01-01 — 2019-01-01
— Төрийн албанд
Дархан сумын ИТХ
хурлын дарга
2005-01-01 — 2008-01-01
— Төрийн албанд
бие төлөөлөгч
2002-01-01 — 2004-01-01
— Төрийн албанд
Дархан сумын ЗДТГ
мэргэжилтэн
2004-01-01 — 2005-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.