МАН-ын хороо
АМАРСАНАА

Довдон АМАРСАНАА

Шарын гол хк орон нутаг хариуцсан захирал
Мэргэжил: бизнесийн удирдлага

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:

Шарын гол ЗДТГ
Сумын Засаг дарга
2016-11-10 — 2020-11-22

Шарын гол ХК
Улаанбаатар дах төлөөлөгчийн газрын дарга
2020-12-20 —
— Төрийн албанд
сумын Засаг дарга
2012-05-05 —
— Төрийн албанд
захиргаа хэлтсийн дарга
2008-09-09 — 2012-05-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.