МАН-ын хороо
СУВДАА

Надмид СУВДАА

Дархан-Уул аймгийн НАМЭХ-ны дарга
Мэргэжил: багш

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Дархан-уул 9-р сургууль
багш
1984-01-01 — 2000-01-01
— Бусад
ХИС Дархан салбар
захирал
2000-01-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.