ИТХ
ЧИМЭДДОРЖ

Нямдорж ЧИМЭДДОРЖ

санхүүгийн албаны дарга
Мэргэжил: инженер


Ажил Мэргэжил:
— Бусад
ддцс
турбины цехийн дарга
2011-12-31 — 2016-01-01
— Бусад
ддцс
турбины инженер
2005-01-01 — 2011-12-31
— Бусад
ддцс
турбины ээлжийн дарга
2001-01-01 — 2005-01-01
— Бусад
ддцс
гүйцэтгэх захирал
2016-01-01 — 2019-01-01
— Бусад
ддсц
турбины туслах
1996-01-01 — 2001-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.