ИТХ
ЭЛДЭВСАЙХАН

Даваадорж ЭЛДЭВСАЙХАН

ае архитектор
Мэргэжил: архитектор

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Дархан-уул Аймгийн ЗДТГ
ерөнхий архитектор
2012-12-31 —
— Хувийн хэвшил
мөнх ундрам
-менежэр
2004-01-01 — 2007-01-01
— Төрийн албанд
Дархан-уул ГХБХБГазар
мэргэжилтэн
2011-12-31 — 2012-12-31
— Хувийн хэвшил
гангат булган х
инженэр
2007-01-01 — 2010-01-01
— Хувийн хэвшил
дархан дизайн
архитектор
2010-01-01 — 2011-01-01
— Хувийн хэвшил
тайгат булган
инженэр
2007-01-01 — 2010-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.