ИТХ
ГАНБОЛД

Түвдэндорж ГАНБОЛД

Орлогч дарга
Мэргэжил: Эрх зүйч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Туяа ББХК
Менежер захирал
1994-11-01 — 1996-11-23
— Төрийн албанд
ЗД орлогч
1996-11-23 — 1998-07-01
— Төрийн албанд
ЗД орлогч
2016-02-12 — 2019-12-30
— Төрийн албанд
Хуулийн хэлтэст
2005-01-05 — 2009-01-23
— Төрийн албанд
ТГ дарга
2009-01-23 — 2013-02-19
— Төрийн албанд
Хуулийн зөвлөх
1999-01-05 — 2005-01-05

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.