ИТХ
БУЯНДҮҮРЭН

Батсүрэн БУЯНДҮҮРЭН

их эмч
Мэргэжил: Хүний их эмч


Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Дархан НЭ
Дүрс оношлогооны эмч
2003-06-01 — 2004-09-01
— Хувийн хэвшил
УБ- ЯТТ-ын төв
Дуудлагын эмч
2001-07-01 — 2003-01-01
— Хувийн хэвшил
Дархан НЭМТөвд
Хавдрын эмч
1999-07-25 — 2001-07-20
— Хувийн хэвшил
Эхо-герц оношлогооны эмнэлэг
Эрхлэгч эмч
2009-03-31 — 2004-09-01
— Хувийн хэвшил
Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар
Физиологийн багш
2010-01-01 — 2014-01-01
— Хувийн хэвшил
Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар
Захирал
2009-10-21 — 2049-12-31

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.