ИТХ
ЯНЖМАА

Алтангэрэл ЯНЖМАА

Хувиараа
Мэргэжил: Сэтгүүлч, Багш

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:

Удирдлагын Хөгжлийн Дээд Сургууль
Багш
2021-12-06 —

Залуучууд тeатр, Дархан мэдээлэл төв
Уран бүтээлч, сэтгүүлч, хөтлөгч
2021-08-01 —

DBS тeлeвиз-Аш гүн ХХК
Eрөнхий рeдактор- захирал

Монголын Үндэсний Тeлeвиз
Рeдактор, хөтлөгч
2021-01-01 — 2021-07-30

EБС-ын 8 жилийн 10-р сургууль
Багш
2021-09-01 — 2021-06-30
— Төрийн албанд
Багш
2001-01-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.