ИТХ
БАТБАЯР

Мягмарсүрэн БАТБАЯР

Гүйцэтгэх захирал
Мэргэжил: эдэлбэр газрын кадастр

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Сатурн Комплекс ХХК
Гүйцэтгэх захирал
2014-12-16 —
— Хувийн хэвшил
ЭБО Сервис ХХК
Инженер
2006-10-10 — 2014-10-09

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.