ИТХ
ГАНБААТАР

Наянтай ГАНБААТАР

ИТХ-н дарга
Мэргэжил: эдийн засагч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
ТВ -5 телевиз
маркетенгийн менежер
2011-01-01 — 2013-01-01
— Хувийн хэвшил
хувиараа
хувиараа
2013-01-01 — 2015-01-01
— Хувийн хэвшил
Шууд телевиз
ерөнхий менежер
2015-11-15 — 2015-12-01
— Хувийн хэвшил
Eggle tv
ерөнхий менежер
2015-12-01 — 2016-05-01
— Төрийн албанд
Хонгор сумын ИТХ
Хурлын дарга
2016-11-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.