ИТХ
ХАДБААТАР

Балжхүү ХАДБААТАР

Сумын намын хорооны дарга
Мэргэжил: Агрономич

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Орхон түшиг ургац
Агрономич
2014-06-30 —
— Хувийн хэвшил
Орхон сумын МАН-ын хороо
Дарга
2017-01-21 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.