ИТХ
ГАНЗОРИГ

Сүхбаатар ГАНЗОРИГ

Дархан-Уул аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга, АИТХ дахь МАН-ын бүлгийн дарга
Мэргэжил: экологи байгаль

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
дарга
2012-11-01 — 2020-08-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.