ИТХ
МӨНХБАТ

Ганзориг МӨНХБАТ

уулын үйлдвэрийн хэлтсийн дарга
Мэргэжил: жолооч


Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
шарын гол хк
уулын дарга
2009-05-10 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.