ИТХ
ХҮРЭЛЧИМЭГ

Даваа ХҮРЭЛЧИМЭГ

Багийн Засаг дарга
Мэргэжил: эдийн засагч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram Facebook

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Аргуй эмийн сан
захирал
1996-01-01 — 2003-01-01
— Бусад
Дархан 1-р эмийн сан
жор баригч
1992-01-01 — 1996-01-01
— Төрийн албанд
Дархан-уул Нэгдсэн эмнэлэг
Хүний нөөцийн менежер
2003-01-01 — 2008-01-01
— Төрийн албанд
Дархан сумын ЗДТГ
Зохион байгуулагч
2008-01-01 — 2023-03-20
— Төрийн албанд
Дархан сумын ЗДТГ
8-р багийн Засаг дарга
2013-01-01 — 2008-01-01
— Төрийн албанд
Дархан сумын ЗДТГ
8-р багийн Засаг дарга
2013-01-01 — 2023-03-25

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.